บริการข้อมูลของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารสำคัญ

ช่องทางให้บริการข้อมูล

ติดต่อ

  • ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 0-5394-8941, 0-5394-8939
api-v-2

API V.2

https://apiv2.reg.cmu.ac.th/explorer/

registrationoffice

Registration Office